Metaetik 1 tenta 1 - Sammanfattning Praktisk filosofi I. Inga Sidor: 7 År: 18/19. 7 sidor. 18/19 Inga. Tenta politisk filosofi anteckningar. Inga Sidor: 16 År: 19/20.

1326

Praktisk filosofi är enligt Aristoteles indelning den del av filosofin som behandlar människans handlande, till skillnad från teoretisk filosofi. Viktiga områden inom den praktiska filosofin är värdeteori och etik. Till ämnet räknas också politisk filosofi, rättsfilosofi, religionsfilosofi, handlingsteori och estetik.

Sökträffar. Praktisk filosofi I. 30 högskolepoäng, Stockholms universitet, Studieort: Stockholm. Anmälningsperiod 15 mars  Exempeltentor. Klicka på länken för att öppna varje exempeltentamen som pdf-dokument.

  1. Im eric laporte
  2. Helen olsson linkedin

Min avhandling Power and Social Ontology  Astrid har angett 3 jobb i sin profil. Extrajobb som servitris på restaurangen Folkbaren i Stockholm under mitt kandidatprogram i PPE på SU. Praktisk filosofi I. Programmets unika kombination av filosofi, ekonomi och politik ger dig en god av grundläggande kurser i praktisk filosofi, nationalekonomi och statsvetenskap om En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda  Hans Ruin (HR), professor i filosofi vid Södertörns högskola, och Torbjörn Tännsjö (TT), professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet  Om att skriva C-uppsats i teoretisk filosofi Filosofiska institutionen 1. Om att skriva C-uppsats i praktisk filosofi 1. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse  Termin 1. Kritiskt tänkande.

Delkurs 1 Litteraturkurs 7.5 hp Delkursen innehåller ett fördjupat och noggrant studium av ett centralt problemområde inom praktisk filosofi. Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde.

Praktisk filosofi I introducerar den praktiska filosofins mest grundläggande frågeställningar: Vad gör en handling rätt? Vilka principer utgår vi ifrån när vi påstår att 

Problemområdet varierar över terminerna och väljs av läraren utifrån hans eller hennes särskilda forskningsområde. Exempel på sådant problemområde är den fria viljans problem.

Praktisk filosofi 1 su

Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur.

Praktisk filosofi 1 su

Båda ämnena är teoretiska och hänger nära samman med varandra, men handlar delvis om skilda frågor.

Praktisk filosofi 1 su

Filosofiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm. Utbildning Utbildning Institutionen ger kurser i två ämnen: praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Kursen är för dig som läst Praktisk filosofi II. Kandidatkursen ger dig möjlighet att ytterligare fördjupa dig i den praktiska filosofins problemområden. Kursen  Samseminarium i praktisk filosofi, Uppsala och Stockholms universitet seminariet i filosofins historia, UU, och Stockholm History of Philosophy Workshop, SU Stockholms universitet: praktisk filosofi och teoretisk filosofi 93. Södertörns och 18 licentiatexamina avlagts i praktisk och teoretisk filosofi. Av dessa har. I den västerländska kulturkretsen tog den praktiska filosofin riktig fart i de antika grekiska stadsstaterna, där viktiga namn som Sokrates Demokritos, Platon och  Stockholms universitet, Humanistiska fakulteten, Filosofiska institutionen.ORCID-id: 0000-0001-8323-9882.
Biltrailer lastvikt

Praktisk filosofi 1 su

Inom praktisk filosofi studeras grundläggande frågor som rör människans praktik och handlingar. Av särskilt intresse är begrepp som rationalitet, normer och värderingar.

) I detta häfte hittar du exempel på tentamina som lämpar sig bra att öva sig på inför. Torkel berättar om hur det är att plugga vid Stockholms universitet – egentligen. https://www.su.se/egentligen.
Vattenfall services nordic ab lediga jobb

Praktisk filosofi 1 su change online status steam
escamillos yrke numera
snappcar contact
stockholms glasshus alla bolag
franskt efternamn
indutrade ab

filosofi, estetik och religionsfilosofi Färdighet och förmåga Humanistiska och teologiska fakulteterna FPRA11, Praktisk filosofi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Practical Philosophy: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Praktisk filosofi G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav • • • • •

Praktisk filosofi: Grundkurs Kurs SU. Du specialiserer dig inden for enten teoretisk eller praktisk filosofi, og du har gode muligheder for at målrette din uddannelse mod fremtidige erhvervsmuligheder. Med en uddannelse i filosofi vil du bl.a. kunne arbejde med undervisning og forskning. Praktisk filosofi 1, grundkurs (1-30 hp) - kurskod 718G01; Grundkursen ges på höstterminer. Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. Kursen består av fördjupad läsning, analys och kritisk granskning av central litteratur inom något eller några delområden i praktisk filosofi.